Coronavirus COVID-19

Pracovníci kliniky pečlivě sledují epidemiologickou situaci i doporučení oficiálních autorit v ČR, Evropské unii, ve Spojených státech i Světové zdravotnické organizace. Oficiální doporučení, která by se týkala přímo asistované reprodukce zatím vydána nebyla a v současnosti bohužel nemáme relevantní informace o dopadu koronaviru na reprodukci a těhotenství. Obecně však platí, že každá infekce může výsledek ošetření ovlivnit a všichni máme ještě v živé paměti důsledky infekce Zika viru z roku 2016 na ještě nenarozený plod.

V rámci předběžné opatrnosti a v souvislosti s rozšiřováním epidemie COVID-19 a jejímu vážnému průběhu u některých pacientů, inspirováni doporučeními transfuzních stanic, doporučujeme pacientkám a jejich partnerům, aby se snažili rizika infekce minimalizovat . To znamená především: aby se vyvarovali v době před ošetřením (tj. minimálně měsíc před začátkem stimulace) i po embryotransferu (alespoň do konce prvního trimestru) zbytečného cestování do rizikových oblastí, hromadným dopravním prostředkům, účasti na hromadných akcích s vyšší koncentrací obyvatel apod. a pečlivě dodržovali obecná pravidla osobní hygieny..

Pacientky z rizikových oblastí by za současné situace neměly zahajovat léčbu. Pacientky, které splňují diagnostická kritéria pro infekci COVID-19, by se neměly snažit otěhotnět. Těm, které již zahájily léčbu navrhujeme, aby zvážily zmrazení všech embryí a k embryotransferu se dostavily až v době, kdy nebudou vykazovat příznaky onemocnění.

U dárkyň oocytů a dárců spermií posuzujeme velmi pečlivě cestovatelskou anamnézu ve vztahu k aktuálním informacím týkajících se epidemiologické situace. Po návratu z rizikové oblasti dárkyně z preventivních důvodů dočasně vyřazujeme na 28 dní z programu.