Spermiogram

Spermiogram

Základním vyšetřením muže s poruchou plodnosti je spermiogram (SPG). Jedná se o laboratorní vyšetření ejakulátu, při kterém se hodnotí dvě složky vlastností:

Makroskopické

  • zkapalnění
  • vzhled
  • viskozita
  • objem
  • pH

Mikroskopické

  • celkový počet všech spermií
  • celkový počet pohyblivých spermií (motilita)
  • vzhled spermií (morfologie)
  • shluky spermií (aglutinace)
  • jiná příměs – bílé krvinky (leukocyty), červené krvinky (erytrocyty), epiteliální buňky, krystalky atd.

Odběr spermatu se provádí masturbací v klidné samostatné odběrové místnosti, v případě potřeby i s partnerkou, při dodržení 2 až 3 denní sexuální abstinence. Odběr lze provést i mimo kliniku. Sterilní nádobku a informace o správné manipulaci s odebraným spermatem je třeba předem zajistit v andrologické laboratoři.

Vyšetření spermatu se nedoporučuje po infekčních a zánětlivých onemocněních, horečnatých stavech, užívání antibiotik a některých dalších léků.

Back to Top