Dokumenty

Legislativa

Klinika Stellart zajišťuje léčbu neplodnosti v souladu se znalostí právních předpisů Evropských společenství. Striktně dodržuje pravidla a předpisy státních i evropských institucí a tímto splňuje veškeré nezbytné podmínky, které jsou zapotřebí při léčbě neplodnosti.

Podmínky, za kterých mohou být metody asistované reprodukce provedeny stanoví zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a zákon č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.

Povolení k činnosti

Stellart s.r.o. je držitelem povolení k činnosti tkáňového zařízení, vydaným Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SUKL) podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/23/ES a podle zákona č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a vyhlášky č. 422/2008 Sb., o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka.

povolení k činnosti tkáňového zařízení v PDF

Výroční zprávy

Back to Top