Darování spermií

Bez darovaných spermií, a tedy bez Vás mužů by to občas nešlo. Některé páry potřebují pomoc a vy jim můžete pomoci splnit jejich sen.

Finanční náhrada účelně, hospodárně a prokazatelně vynaložených nákladů v rozsahu až 10.000 Kč náleží dárcům. Pro dárce s krevní skupinou 0 je finanční náhrada navýšena o 3.000 Kč.

Podmínky pro darování spermií

Aby darované spermie měly vždy vysokou kvalitu, máme tyto požadavky na dárce:

  • Věk od 18 let do 38 let
  • Minimálně středoškolské vzdělání
  • Výborný zdravotní stav
  • Negativní testy na pohlavně přenosné choroby

Postup darování

Při vstupní konzultaci lékařem vyplní screeningový dotazník a odešle muže na genetické vyšetření a základní odběry krve (pohlavně přenosné choroby). Po zhodnocení všech výsledků vyšetření lékař rozhodne, zda zájemce o darování bude zařazen do „dárcovského programu“.

Vyšetřený dárce opakovaně daruje vzorek spermií, kdy počet odběrů k darování může být pouze deset.

Při každém darování se musí provést předepsané vyšetření moči a krve. Odběr spermatu nesmí být proveden mimo odběrovou místnost.

Vzorky darovaných spermií jsou zamraženy a uchovány po dobu 180 dní v karanténě. Jsou-li výsledky všech vyšetření u posledního darování vzorku spermií negativní, propustí lékař dárce do „dárcovského programu“.

Vstupní dotazník ke konzultaci

Back to Top