Darování

Dárcovský program

Dárcovský program asistované reprodukce je určen všem neplodným párům, které touží po dítěti a hledají vhodné řešení svého problému. Darování vajíček, spermií a embryí je v České republice legální, dobrovolné a bezpečné, neboť je založeno na principu anonymního vztahu mezi dárkyní (dárcem) a neplodným párem. Všichni dárci musí splnit přísné podmínky pro darování zárodečných buněk.

Dárcovský program je výhodný i pro ty, co se rozhodnou stát dárkyní, dárcem. Získají komplexní přehled o svém zdravotním stavu – podstoupí např. testy na pohlavně přenosné choroby a budou seznámeni i s výsledky genetického vyšetření.

Za odběr reprodukčních buněk nevzniká dárkyni nebo dárci nárok na finanční nebo jinou odměnu. Klinika hradí anonymním dárkyním a dárcům pouze účelně, hospodárně a prokazatelně vynaložené výdaje spojené s darováním zárodečných buněk. Finanční kompenzace je až 30 000,- Kč u žen a 10 000,- Kč u mužů.

Stellart Clinic disponuje rozsáhlou databází dárců a dárkyň a díky tomu dokážeme vybrat ty nejvhodnější, a to bez čekací doby.

Dárcovství zárodečných buněk je dobrovolné a anonymní jak pro dárkyni, dárce, tak i pro neplodný pár a dítě počaté pomocí této metody. Stellart Clinic Teplice musí uchovávat zdravotnickou dokumentaci 30 let a celý program podléhá pravidelným kontrolám ze strany státních úřadů (Státní ústav pro kontrolu léčiv, Ministerstvo zdravotnictví).

Všichni dárci musí splnit přísné podmínky pro darování reprodukčních buněk.

Vstupní dotazník ke konzultaci

Back to Top