Asistovaná reprodukce

(+420) 417 539 903
info@stellart.cz

pondělí – pátek 7:30–16:00

Léčba neplodnosti

Věříme v léčbu neplodnosti s péčí, porozuměním a soucitem.

Náš specializovaný tým nabízí kompletní doplňky diagnostických a ošetřovatelských služeb pro muže i ženy.

Stellart Clinic s Vámi vytváří individuální plán léčby neplodnosti na základě Vašich jedinečných fyzických a emočních potřeb prostřednictvím celé řady metod.

Na základě faktorů zdůvodňujících nemožnost přirozeného početí existují tři základní metody umělého oplodnění.

Společně s našimi lékaři si vyberete metodu, která Vám dá největší šanci na vyřešení problému.

Způsoby, jak můžete otěhotnět

IUI

Intrauterinní
inseminace

IVF

Oplodnění in vitro

Darování

Vajíček, spermií a embryí

GRANOCYTE

GRANOCYTE (GRANOZYTE)

Metody oplodnění

IUI (Intrauterinní Inseminace)

Intrauterinní inseminace (IUI) je jednou z metod umělého oplodnění, která se používá v případě volné průchodnosti vejcovodů a při fyziologických hodnotách spermiogramu. Při inseminaci se zavádí spermie do dutiny děložní.

IUI lze provádět v přirozeném cyklu (tzv. nativním), kdy žena není stimulována žádnými hormony. V některých případech se doporučuje stimulace vaječníků hormonálními látkami.

Jak terapie probíhá

Od desátého dne cyklu se provádějí pravidelné ultrazvukové kontroly a podle velikosti dominantního foliklu se aplikuje injekce hCG. Přibližně za 34 až 36 hodin od aplikace inj. hCG dochází k ovulaci, což je nejvhodnější doba k provedení IUI.

V daný termín se pár dostaví k provedení výkonu, kdy muž odevzdá ejakulát a andrologická laboratoř jej zpracuje a lékaři připraví inseminační dávku spermií. Spermie jsou poté zavedeny přímo do dutiny děložní nebo hrdla děložního, to vše pomocí tenkého plastového katetru.

Zákrok je nebolestivý a podobá se běžnému gynekologickému vyšetření. Pacientka po výkonu odpočívá cca 5 – 10 minut na gynekologickém křesle a po obdržení lékařské zprávy a poučení odchází.

IVF (In Vitro Fertilisation)

IVF je proces, během kterého se vajíčko oplodňuje spermatem mimo tělo ženy (in vitro). Jedná se o jednu z hlavních metod asistované reprodukce používaných k léčbě neplodnosti.

Tato metoda zahrnuje hormonální stimulaci vaječníků za účelem produkce více folikulů na povrchu vaječníku, ze kterých je možné získat větší počet vajec.

Stimulace je sledována ultrazvukem. Když folikul dosáhne požadované velikosti, dostane pacient injekci hCG hormonu (36 až 40 hodin před sběrem vajíček).

Odběr vajíček (OPU – ovum pick up)

Vajíčka se shromažďují v celkové anestezii a postup trvá 15 až 30 minut. Po OPU je pacient přemístěn do regenerační místnosti, kde odpočívá po dobu 2 hodin a pak může jít domů se svým doprovodem.

Po vyjmutí z folikulu se vejce přenesou do speciálního média (roztoku), do kterého se přidávají normálně tvarované a pohyblivé spermie. Po 16 až 18 hodinách stanoví embryolog, kolik vajíček bylo oplodněno. Oplodněné vajíčka se postupně rozdělí na 2, 4, 8 a více buněk. Embryolog určuje nejvhodnější den pro přenos embrya.
Mužský partner musí být přítomen v den OPU, aby mohl poskytnout vzorek spermií. Po OPU je pár informován o množství a kvalitě vajíček a určuje se také postup použití speciálních laboratorních metod (ICSI, PICSI, IMSI, AH, EC, PGS, EmbryoGlue, kryokonzervace embryí).

GRANOCYTE (GRANOZYTE) – jedna z možností imunoterapie v rámci IVF

Embryo představuje velkou výzvu pro ženský imunitní systém. Vzhledem k tomu, že mateřská a otcovská část jsou v embryu kombinovány, imunitní systém by měl rozpoznat tohoto “vetřelce” jako cizího a odmítnout ho.

Embryo během implantace vyšle do těla ženy mediátory, které zahájí imunitní reakci. Ženské tělo pak začne produkovat Fc-blokující protilátky. Ty brání tomu, aby bylo embryo rozpoznáno imunitním systémem jako cizí těleso a bylo odmítnuto.

Pokud je však tato reakce slabá anebo chybí, imunitní systém produkuje takzvané zabijácké buňky (NK – killers), které způsobují odmítnutí, což vede k selhání implantace, nebo potratu. Imunoterapie potlačuje nežádoucí odmítnutí a může pomoci zabránit této reakci těla.

Imunologické vyšetření je doporučováno provést v následujících případech:

 1. při 3 a více opakovaných spontánních potratech či zamlklých těhotenstvích
 2. při 3-4 a více neúspěšných transferech embrya v rámci IVF
 3. nedojde – li k otěhotnění i přes dobrou plodnost obou partnerů
 4. při kombinaci výše uvedených skutečností

Pokud se ukáže, že příčinou neotěhotnění může být nežádoucí imunitní reakce, je vhodné nasadit imunoterapii. Standardními léky jsou v těchto případech kortikoidy v kombinaci s minihepariny.

A zcela specifické skupině pacientek s deficitem určitých skupin KIR – genů dnes může pomoci lék typu Granocytu (Granozytu), který stimuluje tvorbu ženských imunitních buněk a má u dané skupiny pacientek podle dostupných výsledků ve studiích cca 70% úspěšnost co do počtu vzniklých těhotenství, což můžeme potvrdit z naší vlastní zkušenosti.

ICSI (Intracytoplasmatická Injekce Spermií)

Tato mikromanipulační metoda spočívá ve výběru jedné kvalitní spermie, která se pomocí speciální skleněné mikropipety imobilizuje (znemožní se jí pohyb přerušením mikrotubulů v bičíku), nasaje do pipety a vpraví přímo do cytoplazmy zralého oplození schopného vajíčka.

Využití této metody je někdy přímo nevyhnutelné u nízkého počtu spermií, při špatné morfologii nebo pohyblivosti spermií partnera.

Dále se tato metoda doporučuje u žen s nízkým počtem získaných vajíček (5 a méně), kdy v předchozím cyklu IVF nedošlo k oplození vajíček, při nepříznivém vývoji embrya, při opakovaných potratech v předchozích cyklech IVF a u ženy nad 35 let.

PICSI

Metoda PICSI je mikromanipulační metoda efektivnějšího výběru oplození schopných spermií pro ICSI. Selekce těchto spermií je možná díky „hyaluronanu, proteinu, který se přirozeně vyskytuje ve vrstvě buněk obklopující vajíčko.

Pouze oplození schopná spermie se naváže díky receptorům na tuto látku obsaženou v gelu, který je přítomný na Petriho misce, kde samotný výběr spermií probíhá. U spermií se schopností vazby na hyaluronan byl prokázán nižší výskyt chromozomálních anomálií a lepší integrita DNA.

Metoda PICSI se doporučuje tam, kde je nízká fertilizace po ICSI, hodnoty spermií jsou pod hranicí normy, opakované potraty v anamnéze léčeného páru a věk ženy nad 35 let.

Nativní – přirozený cyklus

Během nativního cyklu se nepoužívají žádné hormonální léky pro stimulaci vaječníků. Cílem léčby je získat jedno zralé vajíčko, které se následně oplodní metodou ICSI a doporučuje se také použít metodu PICSI a asistovaný hatching (AH).

Cyklus s minimální stimulací

Při minimální stimulaci se využívá velmi malých dávek stimulačních léků. Cílem léčby je získat 2 – 5 zralých vajíček. Další postup je stejný jako při nativním cyklu, doporučujeme použít metody ICSI,
PICSI a asistovaný hatching (AH).

Speciální laboratorní metody

IMSI (intracytoplazmatická injekce morfologicky vybraných spermií)

Tato metoda používá speciální mikroskop, který se používá při podrobném vyhodnocování kvality spermií při vysokém zvětšení(6,000 x).

Prodloužená kultivace (EC)

Kultivace embryí v laboratorních podmínkách bývá nejčastěji 2 až 4 dnů ode dne odběru vajíček. Při větším počtu embryí je pro výběr morfologicky se nejlépe vyvíjejících embryí vhodná 5 denní kultivace, neboť umožňuje kontrolu a následný výběr nejvhodnějších embryí k transferu (přenosu do dělohy).

Určení optimálního dne pro přenos embryí je zcela individuální a může se při opakování IVF cyklu lišit.

Asistovaný hatching (AH)

Asistovaný hatching je mikromanipulační technika ovlivňující úspěch léčby neplodnosti. Embryo se do určité velikosti vyvíjí pod pevným obalem. Jestliže má dojít k těhotenství, musí embryo po přenosu do dělohy tento obal (zona pellucida) opustit a uhnízdit se do děložní sliznice.

U některých žen může dojít k selhání implantace embrya z důvodu příliš pevné nebo silné zony pellucidy. Pomocí mikropipety dojde k šetrnému naříznutí obalu a uvolnění cesty pro embryo. Při asistovaném hatchingu nemůže dojít k poškození embrya.

O tom, zda bude tato metoda použita, rozhoduje embryolog na základě posouzení vývoje embrya a souhlasu léčeného páru.

Podpůrné metody

Hormonální léčba

Při léčbě neplodnosti se používá hormonální léčba (stimulace), která způsobí, že se ve vaječnících nejednou vyvíjí a dozrává více vajíček. O začátku stimulace a délce podávání hormonálních preparátů rozhoduje lékař v návaznosti na zjištěná vyšetření a zdravotní stav ženy.

Průběh stimulace vaječníků sleduje lékař ultrazvukem. Při tomto vyšetření hodnotí výšku děložní sliznice, měří velikost foliklů (dutinky s tekutinou, ve kterých se vajíčko vyvíjí), kontroluje jejich počet a sleduje hladiny hormonů v krvi.

EmbryoGlue

EmbryoGlue je speciální kultivační médium od společnosti Vitrolife, určené k přenosu embryí přímo do dělohy. Toto médium obsahuje všechny živiny a zdroje energie pro optimální vývoj embryí. Ve vyšší koncentraci také obsahuje látku hyaluronan, která se běžně vyskytuje ve folikulární tekutině ve vejcovodech a v děloze, kde vytváří prostředí se zvýšenou viskozitou.

Použitím média EmbryoGlue během přenosu do dělohy ženy se výrazně zvyšuje šance na otěhotnění než při použití média bez obsahu hyaluronanu. Kultivační médium lze použít jak u čerstvých tak i zamražených embryí.

EmbryoScope

Embryoskop (EmbryoScope) je zařízení skládající se z inkubátoru, mikroskopu, kamery a počítače, které umožňuje kontinuální sledování (monitoring) a hodnocení vývoje embryí. To vše bez toho, aby do jejich prostředí embryolog jakkoliv zasahoval. Vše se zaznamenává do počítače ve speciálním programu.

Tento inkubátor zaznamenává obrázky každého uloženého embrya ve více rovinách každých 20 minut.

Pomoci tohoto zařízení se dají sledovat a hodnotit tyto parametry:

 • přesné určení času prvního dělení embrya a jeho dalších dělení
 • morfologie prvojader a jadérek
 • struktura a umístění pólového tělíska
 • vzhled cytoplazmy
 • průběh fragmentace
 • počet, tvar a symetrie blastomer
 • tvorbu a počet jader po rozdělení embrya
Embryotransfer (ET)

Při embryotransferu jsou zavedena embrya do dutiny děložní. Přenos embryí do dělohy se provádí tenkým transferovým katetrem a pro pacientku je to nenáročný a bezbolestný výkon, podobný běžnému gynekologickému vyšetření.

O počtu transferovaných embryí rozhoduje embryolog s lékařem na základě posouzení vývoje embryí, s přihlédnutím k průběhu předchozí léčby IVF, zdravotního stavu pacientky a jejího věku. Přitom se přihlíží k přání a především k souhlasu léčeného páru.

Do dělohy se mohou zavádět jedno až maximálně tři embrya.

Kryoembryotransfer (KET)

Kryokonzervace umožňuje uchovávat embrya v zamraženém stavu (-196 °C) pro pozdější užití.

Při kryoembryotransferu jsou embrya rozmražena, zhodnocena jejich kvalita a po krátkodobé kultivaci zavedena do dutiny děložní tenkým transferovým katetrem.

Výkon je pro pacientku nenáročný, bezbolestný a podobný běžnému gynekologickému vyšetření.

Back to Top