Darování

Dárcovský program

Dárcovský program asistované reprodukce je určen všem neplodným párům, které touží po dítěti a hledají vhodné řešení svého problému. Darování vajíček, spermií a embryí je v České republice legální, dobrovolné a bezpečné, neboť je založeno na principu anonymního vztahu mezi dárkyní (dárcem) a neplodným párem. Všichni dárci musí splnit přísné podmínky pro darování zárodečných buněk.

Dárcovský program je výhodný i pro ty, co se rozhodnou stát dárkyní, dárcem. Získají komplexní přehled o svém zdravotním stavu – podstoupí např. testy na pohlavně přenosné choroby a budou seznámeni i s výsledky genetického vyšetření.

Za odběr reprodukčních buněk nevzniká dárkyni nebo dárci nárok na finanční nebo jinou odměnu. Klinika hradí anonymním dárkyním a dárcům pouze účelně, hospodárně a prokazatelně vynaložené výdaje spojené s darováním zárodečných buněk. Finanční kompenzace je 20 000,- Kč u žen a 1000,- Kč u mužů.

Stellart Clinic disponuje rozsáhlou databází dárců a dárkyň a díky tomu dokážeme vybrat ty nejvhodnější, a to bez čekací doby.

Dárcovství zárodečných buněk je dobrovolné a anonymní jak pro dárkyni, dárce, tak i pro neplodný pár a dítě počaté pomocí této metody. Stellart Clinic Teplice musí uchovávat zdravotnickou dokumentaci 30 let a celý program podléhá pravidelným kontrolám ze strany státních úřadů (Státní ústav pro kontrolu léčiv, Ministerstvo zdravotnictví).

Všichni dárci musí splnit přísné podmínky pro darování reprodukčních buněk.

Back to Top